kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Wees stil en weet
De heidenen raasden, de koninkrijken wankelden; Hij verhief zijn stem: de aarde smolt weg. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de speer in stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal geprezen worden onder de heidenen, Ik zal geprezen worden op de aarde. Psalm 46: 7, 10, 11   De psalmist schildert een toneel van wereldwijde verbijstering. Volkeren razen, koninkrijken wankelen, wapens kletteren tegen; ieder moment kan er oorlog uitbreken. Temidden van dit alles komt God tussenbeide. Hij brengt de waanzinnige bedrijvigheid van de volkeren tot stilstand. En tot Zijn eigen volk zegt Hij: Geef het op (of: Wees stil) en weet dat Ik God ben.  De huidige wereldsituatie past precies in het profetische plaatje dat de psalmist hier schetst: volkeren woeden, koninkrijken wankelen, er is sprake van een steeds sneller toenemende bewapening, en een steeds aanwezige oorlogsdreiging. Temidden van dit alles moeten wij ons hart erop zetten te luisteren naar wat God tot Zijn volk zegt: 'Wees stil ...wees stil en weet...' We mogen niet toelaten dat de verbijstering van de wereld rondom ons, onze eigen geest en zielenrust verstoort. Laten we oefenen om onze innerlijke rust te bewaren. Want daardoor kunnen we dwars door alle spanningen en druk heen Gods stem verstaan. Hij zegt ons: 'Alles wat je om je heen ziet, heb Ik van tevoren geweten. Ik ben niet onvoorbereid. Als al Mijn plannen gerijpt zijn, dan zal Ik ingrijpen. Laat niet toe dat je door angst wordt overmand. De situatie loopt niet uit de hand. Uiteindelijk zal blijken dat alles tot Mijn eer is geweest en Ik doe het medewerken voor jouw bestwil.' Jezus gaf in Zijn laatste grote profetische rede een soortgelijk beeld van de wereld aan het einde der tijden. Hij voegde er echter aan toe: Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is (Lukas 21:28). Wat een heerlijke vertroostende woorden als het tumult van deze wereld ons hart bevangt. We hebben een hemelse Heer, de Heer van de hemelse legers, die ons aanmoedigt om juist dan ons hoofd omhoog te richten en goed te beseffen: mijn verlossing is nabij!   Mijn antwoord in geloof: Heer, dank U wel dat U mij wilt leren om juist wanneer het nieuws en de wereldgebeurtenissen beangstigend zijn, mijn hoof omhoog te heffen naar U, want U bent mijn verlosser. Help me om steeds mijn innerlijke rust te bewaren, zodat ik midden in alle verwarring om mij heen uw stem kan horen, en anderen kan wijzen op U. Amen. DPM, Overdenking, 02-01-2016, Thema: Zegeningen uit de Psalmen, Derek Prince.