kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Wat is het Evangelie?
De vraag "Wat is het Evangelie?" is misschien wel de belangrijkste vraag die een mens kan stellen. Het woord Evangelie betekent letterlijk "goed nieuws". Het evangelie is het plan dat God ontworpen heeft om zondige mensen te redden van een eeuwige afzondering van Hem. Aan het goede nieuws gaat slecht nieuws vooraf. Dat slechte nieuws is dat we allemaal zondaars zijn, dit vinden we in de Bijbel. Romeinen 3:23 stelt: “Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”. Als gevolg van de zondeval in de Hof van Eden is elk onderdeel van ons bestaan verdorven door de zonde in onze gedachten, in onze emoties en in ons lichaam. Wij zoeken God niet op. In Romeinen 6:23 staat: Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer”. Hier wordt dus gezegd dat de dood het arbeidersloon voor onze zonden is. Loon is de tegenprestatie voor het verrichten van daden of diensten. Met andere woorden: het is wat je verdient. We verdienen te sterven en dan voor altijd van God afgescheiden te leven. Er is geen enkele manier waarop wij onze weg terug naar God kunnen verdienen. Het goede nieuws, het Evangelie, is dat Hij, God, volgens de Bijbel naar ons toegekomen is! De Bijbel zegt dat wij weliswaar de doodstraf  verdienen voor onze zonden, maar dat Jezus die straf op Zich nam. Hij stierf in onze plaats! Romeinen 5:8 zegt: “Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren”.  Door te geloven in Jezus kun je gered worden! Efeziërs 2:8-9 stelt: “Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan”.   Wij kunnen op Jezus vertrouwen om ons te vergeven en ons eeuwig leven te schenken, in plaats van een eeuwige dood. De vraag is: ben u er klaar voor om dit plan in werking te stellen door Gods geschenk van Zijn Zoon Jezus Christus te ontvangen? Als dat zo is, geloof dan in Christus en wijd dan de rest van je leven aan Hem. De vier feiten van het Evangelie 1e  Christus werd door God de Vader aan de doodstraf overgeleverd om onze zonde; 2e  Christus werd begraven; 3e  God wekte Hem op de derde dag uit de doden op; 4e  we ontvangen gerechtigheid van God door deze feiten te geloven. God vraagt een duidelijk, persoonlijk geloofsantwoord van ieder mens die verlangt gered te worden. Wilt u gered worden? Zoekt u God?  Heeft u vragen zoals ‘Wie is Jezus” of hoe je kunt bidden? Ga naar de site ‘Ik zoek God’. Een plek voor zoekers naar God, zichzelf en geloofsverhalen in Nederland.