kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Even voorstellen
Ik ben Ariena Troost, 48 jaar, getrouwd met Dick die de artikelen onder ‘Diversen’ voor zijn rekening neemt. Samen hebben we drie kinderen. De naam van de site is mijn tweede naam, deze naam ben ik altijd heel trots op geweest. Daarom vind ik het leuk om de site zo te noemen. Ik werk als ziekenverzorgster in de thuiszorg. Handwerken is mijn hobby en zo is het idee ontstaan om mijn creaties voor een goed doel te verkopen. Alweer enkele jaren gaat de opbrengst naar de Gaarkeukens in Israël. Inmiddels ben ik consulente geworden van Israëlproducten (IPC). Wanneer ik een verkoop heb, is er altijd een plekje op de tafel gereserveerd voor mijn handwerk. Via deze site wil ik laten zien wat ik zoal maak. Ook omdat er nog al eens gevraagd wordt of ik al iets nieuws gemaakt heb. De materialen probeer ik zo goedkoop mogelijk te kopen, zodat er veel overblijf voor het goede doel. Het komt regelmatig voor dat ik restmateriaal krijg en dan moet gaan bedenken wat ik ermee kan maken. Het voordeel hiervan is dat ik een gevarieerd aanbod aan artikelen heb. Het nadeel is dat je er soms maar één of twee artikelen van kunt maken wat nabestellen niet mogelijk maakt. Maar het is ook mijn bedoeling dat het hobby blijft. Dus niet dat ik grote aantallen van iets ga maken (enkele uitzonderingen daar gelaten). Daarom verkoop ik ook niet via de site.  Wel is het mogelijk om via mail te vragen of ik een bepaald artikel nog heb of dat het nog gemaakt kan worden. U zal misschien vragen  waar komt de liefde voor Israël vandaan? Wij geloven in de God van Israël en willen Hem graag gehoorzamen door Zijn oogappel te zegenen en te steunen. Er zijn steeds meer mensen en landen die Israël in de steek laten. Jezus onze verlosser komt uit de joden, in Zijn woord staat dat wie Zijn volk¹ (Israël) zegent zal gezegend worden en wie Zijn volk vervloekt zal vervloekt worden². Er staan vele rijke beloften in de Bijbel voor het Joodse volk en voor Zijn kinderen. Daar zien we dan ook reikhalzend naar uit. Er is weer veel haat en nijd naar het Joodse volk toe. Onder andere doormiddel van verkoop van mijn handwerk willen wij hen steunen en bemoedigen tot dat Hij komt! ¹ Zo kom nu, en Ik zal u tot Farao zenden, opdat gij Mijn volk (de kinderen  Israels) uit Egypte voert. (Ex. 3:10)     Derhalve zeg tot de kinderen Israels: Ik ben de HEERE! en Ik zal  ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren,      en Ik zal u redden  uit hun dienstbaarheid, en zal u verlossen door een uitgestrekten arm,  en door grote gerichten     (Ex. 6:6) ² Volken zullen u dienen, en natien zullen zich voor u nederbuigen; wees  heer over uw broederen, en de zonen uwer moeder    zullen zich voor u  nederbuigen! Vervloekt moet hij zijn, wie u vervloekt; en wie u zegent,  zij gezegend! (Gen. 27:29    Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij, wie u vervloekt! (Num. 24:9b)