kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Goede vrijdag Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Jezus ging vrijwillig aan het kruis. Hij heeft Zich geen enkel moment verzet tegen Zijn kruisiging. Op zich is dit vreemd gedrag voor een man die het volk kwam verlossen van de Romeinse overmacht. Jezus is en was alleen niet gekomen om te strijden tegen de Romeinse tirannie. Zijn kruisdood was een strijd tegen de tirannie van de zonde. Door te sterven als de Zoon van God nam Hij de straf van de zonden van de wereld op Zich. Hij ging de strijd aan en heeft deze ook gewonnen. Het kruis was niet het einde van Jezus’ leven. Er kwam een vervolg. Hij stond na drie dagen weer op uit de dood. De overwinning was behaald! Mattheüs 27:33-56     Markus 15:21-41     Lukas 23:33-43     Johannes 19:17-37
Pasen Met Pasen wordt de opstanding van Jezus Christus gevierd. Jezus’ opstanding uit de dood is de kern van het christelijk geloof. Dat is het ook altijd geweest. Alle schrijvers in het Nieuwe Testament, Jezus’ directe volgelingen en degenen die later tot geloof kwamen, waren daarvan overtuigd: Jezus is niet meer dood, maar Hij leeft! Zij zagen dat Jezus zijn werk voortzette in de christelijke gemeente, die al snel ontstonden in de belangrijke steden van het Romeinse rijk. Mattheüs 28:1-10     Markus 16:1-8     Lukas 24:1-12     Johannes 20:1-10
GOEDE VRIJDAG EN PASEN
De zeven wonderen in Jeruzalem In deze zevendelige serie voor Pasen gaat Wilkin van der Kamp in Jeruzalem op zoek naar de zeven plaatsen waar Jezus heeft gebloed om te ontdekken wat dit voor ons betekent.