kadoartikelen
HOME Artikelen Blog Diversen Links Contact
© DCT, 2015-2020
Links
Christenen voor Israël Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Isreality Isreality is een platform waar jongeren met elkaar op zoek gaan naar de rol van het Joodse volk en land in deze wereld en onze generatie. IPC Israël Producten Centrum Het Israël Producten Centrum heeft als doelstelling de duizenden naar Israël terugkerende Joden te steunen d.m.v. de verkoop van Israëlische producten. TOV!Club
Voor kinderen
Israël Today Israël Today is een Israëlisch persbureau dat nieuws brengt uit Israël vanuit een objectief en bijbels perspectief. CIDI Centrum Informatie en             Documentatie ISRAEL Wij komen op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk, waar ook ter wereld. Israël  Volk van God boeken studies seminars Drs. Jan van Barneveld
IkzoekGod.nl Een plek voor zoekers naar God, zichzelf en geloofsverhalen in Nederland Tot Heil des Volks Tot Heil des Volks is een christelijke koepelorganisatie met een missie die kan worden samengevat in: evangelisatie, hulpverlening en een profetisch geluid, ofwel het duiden van de tijd vanuit het Woord van God. De Sikkenberg Christelijk recreatiepark Dirk van Genderen Columnist, publicist, spreker VRIJ ZIJN Vrij Zijn heeft het verlangen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren. De zeven wonderen Deze website is opgezet om de kerk wereldwijd te helpen het kruis centraal te stellen. Royal Mission Wij zijn gepassioneerd om het koninkrijk van God te verkondigen én anderen te trainen om hetzelfde te doen! DPM Derek Prince Ministries Onderwijs dat je leven verandert Jacques Brunt Evangelist Hemelsbrood Bijbelstudie, toerusting en bemoediging Stichting Promise Verkondiging van het evangelie van Jezus Christus dit door het toetsen van allerlei maatschappelijke en geestelijke stromingen en denkwijzen vooral op medisch en psychosociaal gebied, aan het Woord van God , de Bijbel. Bijbel & Onderwijs Bijbel & Onderwijs wil de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren. de Bemoedigingssite Deze site zaait goede woorden van God. God zelf zorgt voor zon en regen, zodat het zaad ontkiemt. In deze afhankelijkheid zaaien wij. Schreeuw om leven De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Online-Bijbel Online-Bijbel.nl is een website waar je de Bijbel (Statenvertaling) online kunt lezen.
Het Zoeklicht Verzoening, vervulling, verwachting Wake Up! “Hoopgevend, wakker schuddend en soms confronterend”
Joods actueel Nieuws, duiding & achtergrond uit binnen- & buitenland
Israël CNN IsraelCNN wat staat voor Israëlische Christian News Network is een onderdeel van de Evangelische Video Foundation. Israël is vooral in het nieuws met betrekking tot de politieke onrust. IsraelCNN wil haar berichten in een ander licht werpen op Israël en zijn volk.
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
Joodse canon De Canon van 700 jaar Joods Nederland
Onderwijs & Israël Het doel van deze site is om bij de kinderen liefde voor het volk Israël te wekken en hen bekend te maken met de plaats die het Joodse volk Bijbels gezien nog altijd heeft.
Likoed Nederland In Nederland is Likoed geen politieke partij maar een vereniging. De doelstellingen is oa: Het propageren en verwezenlijken van vrede én veiligheid voor Israël.
De Vrienden van Israël De enige Vlaamse Zionistische blog op het Internet
Messia Nieuws MessiaNieuws is een online mediaplatform dat actualiteiten, blogs en discussies op joods- christelijk gebied een podium geeft.
Links