kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
  Jezus komt spoedig weer
Jezus is als mens naar deze aarde gekomen 1 Waar Hij aan het kruis onze zonde op zich heeft genomen. 2 Uit de dood is Hij toen opgestaan 3 en naar Zijn Vader in de hemel terug gegaan. 4 Waar Hij vele woningen bereid 5 En voorspraak voor ons heit. 6 Op de tijd van Zijn Vader komt Jezus weer  7 Zorg dat je je voor die tijd bekeer. 8 De wederkomst van Jezus is aanstaande Lees in de Bijbel de eindtijd signalen. 9 In deze tijd komen vele profetieën uit In de krant wordt dit verluid. Laten we zijn op Hem gericht Jezus Christus, en Die gekruisigd. 10 Aan Hem is alle macht in hemel en op aarde gegeven 11 In Mattheüs 28 kun je dit lezen. Ook dat Jezus hier een opdracht bij heeft gegeven 12 Waarna je de heerlijke belofte mag lezen: En zie ik ben met u al de dagen, tot de voleinding der wereld 13 Het oude zal voorbij gaan 14 Het nieuwe komt er aan. 15 Elke knie zal voor Hem buigen 16 Als wij eens voor God komen te staan. Kies nu heden voor wie u ga! 17 Kom Here Jezus, Maranatha! Dick Troost
1 Filippenzen 2:7-8 2 Kolossenzen 2:13-14 3 Markus 16:6 4 Markus 16:19 5 Johannes 14:2 6 1 Johannes 2:1 7 Mattheüs 24:36 8 Mattheüs 24:44 9 Mattheüs 24 10 1 Korinthe 2:2 11 Mattheüs 28:18 12 Mattheüs 28:19 13 Mattheüs 28:20 14 Mattheüs 24:35 15 Openbaring 21:1 16 Romeinen 14:11 17 Jozua 24:15