kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Ja maar...
Ja maar... Wat is de Bijbel toch rijk! Niet als je er maar in grasduint. Maar wel als je er biddend in graaft. Iedere dag! We zijn zo gewend aan instant producten: een beetje water er bij, roeren en eten maar. Maar bijbellezen kost je wat. Misschien wel een stukje van je nachtrust. Maar echt, het levert veel meer op dan het je kost. Vol ontferming word je genodigd. Heel persoonlijk. Ondanks al je zonden. En op al jouw “ja maars” heeft de Heere een antwoord. Een momentje als mini bijbelstudie. Ja maar… ik heb zulke zwarte bladzijden in mijn levensboek. “Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw…” (Jesaja 1:18). Ja maar… ik ben zo moe en moedeloos. “Hij geeft de moede kracht, en vermenigvuldigt de sterke dien, die geen kracht heeft”  (Jesaja 40:29). Ja maar… ik vind het zo ingewikkeld allemaal. “Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben” (Jesaja 41:16). Ja maar… ik heb zo’n ongevoelig en koud hart. “Ik zal water gieten op het dorstige… en stromen op het droge” (Jesaja 44:3). Ja maar… bij mij is het nog erger. Ik ben totaal ongevoelig. Steenhard! “Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven”  (Ezechiël 36:26). Ja maar… ik heb het zo moeilijk, iedereen keert zich van me af. “Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot” (Genesis 15:1). Ja maar… ik ben zo bang voor alles wat er nog komt. “Ziet, Ik ben met u al de dagen…” (Mattheüs 28:20). Ja maar… Stil! Graaf in het Woord. Tot je ontdekt wat de Heere jou antwoordt. Smeek Hem dan ootmoedig: “Heere, doe gelijk Gij gesproken hebt” (2 Samuël 7:25). Doe het uit genade… Om Jezus wil. Tot je het wonder beleeft. Welk wonder? “En God liet komen wat hij begeerde” (1 Kronieken 4:10). Wat een God!