kadoartikelen
HOME Artikelen Blog Diversen Links Contact
© DCT, 2015-2020
Israël
Gedicht: Hij was een Jood
Verdeling van het land onder de twaalf stammen
Betwiste grenzen en verdeling van het land Israël sinds 1967
HET ONTSTAAN VAN ISRAEL Het ontstaan van de huidige staat Israël is een wonderlijk verhaal dat begint in het jaar 70 na Christus, In dat jaar namen de Romeinen Jeruzalem in en verwoestten de Tempel. Hiermee kwam een einde aan de Joodse staat. Het is ook het begin van de 'diaspora', de verspreiding van de Joden over de wereld. Vele Joden vluchtten in die periode namelijk naar landen waar het wel veilig was om te wonen. Een grote groep Joden kwam echter in opstand en even leek het erop dat de Joden hun vrijheid weer snel terug kregen. Grote delen van het land werden heroverd en zelfs Jeruzalem kwam weer in Joodse handen. Toch konden de Joden uiteindelijk niet op tegen de overmacht van de Romeinen. Zij sloegen de opstand op gruwelijke wijze neer. Honderdduizenden stierven, tienduizenden werden als slaven verkocht. Verder lezen...
FEITEN EN STELLINGEN OVER HET LAND ISRAËL Naast de Israëlische regering en de Palestijnse autoriteit zijn er veel andere overheden en mensen betrokken bij het vredesoverleg in het Midden-Oosten. Wat is het vreemd dat deze mensen zich niet eerst verdiepen in de geschiedenis van Israël, van het land Israël en van het Palestijnse volk, voordat ze besluiten nemen en akkoorden ondertekenen. Ze spelen met vuur in het olierijke Midden-Oosten. Een van de grote fouten die wordt gemaakt is het negeren van de Bijbelse geschiedenis. Israël is een Bijbels land. Of men nu rekening houdt met de Schepper en de Bijbel accepteert als Gods Woord of niet, om de historische feiten uit de Bijbel kan niemand heen. Niemand kan ook om het bestaan van het Joodse volk heen. De Bijbel openbaart veel gegevens over het land Israël, wat een belangrijk licht doet schijnen op het huidige conflict in het Midden-Oosten. Maar we moeten ook leren inzien dat de jongste geschiedenis in het Midden-Oosten anders is verlopen, dan algemeen wordt verondersteld.       Verder lezen...
Eenzijdig nieuws
Nooit bestond er een Palestijnse staat De Palestijnen willen zo snel mogelijk een zelfstandige staat. De wereld wil dat ook. De Palestijnen beroepen zich op hun historische rechten op Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza. Ten onrechte, overigens. Immers, in de geschiedenis heeft er nog nooit een Palestijnse staat bestaan. De wereld wil dit kennelijk niet weten. Maar het is wel de waarheid! Een waarheid die heel de wereld en zeker de media zou moeten weten.  Verder lezen...
Memory of the Camps  Deze film bevat uiterst schokkende beelden van de Holocaust. 18+
Tweede schoolboek van ThiemeMeulenhoff boordevol fouten Persbericht Likoed Nederland, 16 september 2015. 39 bewezen onjuistheden over Israël in VWO- aardrijkskundeboek. Opnieuw zijn er tientallen fouten ontdekt in een ThiemeMeulenhoff onderwijsuitgave voor VWO-scholieren. Het aardrijkskundeboek ‘GEO VWO Arm en rijk’ bevat in de twaalf pagina’s die over Israël gaan, 39 bewezen onjuistheden.   Lees verder...
Proclameer: Vrede voor Israël
klik hier
Geen vrede in Palestijnse schoolboeken Door Dov Lieber. Vertaling: Brabosh, 20 maart 2016. Israël wordt routinematig van de aardrijkskundige kaarten weggelaten, van Israëlische steden wordt beweerd dat ze in Palestina liggen, het martelaarschap wordt opgehemeld en de Holocaust wordt niet één enkele keer vermeld in meer dan 70 officiële schoolboeken in de Palestijnse Autoriteit.     Lees verder...
Wat is het evangelie? Er zijn nog zoveel christenen die niet beseffen hoe belangrijk de bezinning op Israël is. Israëlliefde wordt vaak afgedaan als een ‘hobby’ of zelfs obsessie. Maar wie nauwkeurig het evangelie onderzoekt, komt tot een heel andere conclusie. Je visie op Israël is bepalend voor je verstaan van het evangelie zelf.      Lees verder...
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu voerde  een telefoongesprek met Roger van Oordt, directeur van Christenen voor Israël.  Klik hier
Het Woord des heren over Israël (Zacharia 12) Ds. Henk Poot - 21 juli 2016 Europa, het Avondland, heeft besloten om de dadels en wijnen uit Judea en Samaria te stempelen als producten uit de bezette gebieden. Het is een beslissing die past in de groeiende afkeer van Israël. Boycot is niet nieuw. Of het nu gaat om universiteiten, om het optreden van musici of om sport of media, telkens opnieuw is er de druk om Israël te isoleren, uit te bannen of te verguizen. Een paar weken geleden werd in Kiryat Arba, een Joodse enclave tegen Hebron aangeplakt, een Joods meisje van dertien in haar slaapkamer doodgestoken. Ik heb erop gelet of het in het nieuws kwam. Een enkele krant nam het bericht op, om als altijd het bericht af te sluiten met het noemen van het grote aantal gedode Palestijnen in de recente opleving van het conflict. Alsof dat de moord van de tiener minder erg maakte of zelfs neutraliseerde, overigens zonder te noemen dat diezelfde Palestijnen nog springlevend zouden zijn als ze niet als beesten lukraak op Joodse burgers hadden ingestoken.     Lees verder...