kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Het Evangelie
Wat is het Evangelie? De vraag "Wat is het Evangelie?" is misschien wel de belangrijkste vraag die een mens kan stellen. Het woord Evangelie betekent letterlijk "goed nieuws". Het evangelie is het plan dat God ontworpen heeft om zondige mensen te redden van een eeuwige afzondering van Hem.    Lees verder...
HOME Artikelen Blog Diversen Links Contact
De Bijbel Wat zegt de Bijbel ons? Wat zegt de Bijbel over God? 2 Petrus 1:20-21 Charles H. Spurgeon verklaarde bij deze tekst: ‘De Bijbel is geschreven door de levende God’ Lees verder...
Waaraan herkent men een valse leer? Hoe ethisch of moreel de leer ook mag zijn, het doet er niet toe, hoe liefdevol en mooi en aantrekkelijk, ook niet hoe logisch, als ze Jezus niet brengt als de goddelijke Zoon van God, die vlees werd, aan het kruis stierf en zijn bloed vergoot voor de vergeving der zonden en lichamelijk uit de doden opstond, kunt u er zeker van zijn dat u te maken hebt met een valse leer.
Toets en behoud het goede.             Hand. 17:11
Loslaten
Waarom zou ik...
Oude wijn in nieuwe zakken? De Bijbel van de christenen aan het begin van de tweede eeuw is de Bijbel die ook de Joden hebben. De verschillende geschriften van het Nieuwe Testament zijn er al wel, maar ze zijn verspreid. Lees verder...
klik hier
Wetenschap / Geloof Het ‘geloof’ in de wetenschap dienen wij anders te definiëren dan het ‘geloof’ in God en Zijn Woord. Het is respectievelijk ‘veronderstellen/aannemen’, tot het tegendeel wordt bewezen, tegenover ‘zeker weten’. Want de wetenschap spreekt hooguit van ‘geldigheid’, terwijl het Woord van God de ‘Waarheid’ is (Hebreeën 11:1; Psalm 119:160). De wetenschap beweegt naar de waarheid toe, maar weet nooit of ze die bereikt heeft: waarheid is als een denkbeeldige horizon die nooit wordt geraakt. De Bijbel kent geen houdbaarheidsdatum, omdat het de Waarheid is.