kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Gezocht: leiders die niet heersen,            maar dienen
Niet heersen maar dienen, dat zegt Jezus tegen mij, tegen ons, tegen mensen die Hij geroepen heeft om anderen te leiden. De scheidslijn tussen heersen en dienen is dun. We dreigen tussen die twee polen heen en weer geslingerd te worden, tenzij we vol zijn van de Geest van Christus. Hij roept een totaal andere leiderschapsstijl tevoorschijn dan we om ons heen zien. Anderen voorgaan is niet langer heersen, maar dienen. Een heerser, dat kan er maar één zijn. Dienaars kunnen er velen zijn. Een heerser wordt gedreven door zijn ambities. Een dienaar wordt gedrongen door liefde. Een heerser zet alles naar zijn hand. Een dienaar geeft alles in Gods hand. Een heerser probeert zijn doelen te bereiken via de ander. Een dienaar ondersteunt Gods doelen met de ander. Een heerser drukt anderen naar beneden om zelf hogerop te komen. Een dienaar drukt anderen omhoog en is niet bang daarvoor diep te buigen. Een heerser zal zijn macht proberen te behouden tot zijn laatste snik. Een dienaar draagt elke dag alle macht over aan God. Een heerser zal zijn rijkdom proberen te vermeerderen. Een dienaar geeft zijn rijkdom af aan God. Een heerser zal zijn eer en naamsbekendheid proberen te vergroten. Een dienaar zal Gods naam eer en bekendheid geven. Een heerser zal alle aandacht proberen te vestigen op zichzelf. Een dienaar zal alle aandacht richten op God. Een heerser richt een standbeeld op voor zichzelf. Een dienaar richt het kruis van Christus op. De prioriteiten die een heerser stelt zullen ten goede komen aan hemzelf. De prioriteiten die een dienaar stelt zullen ten goede komen aan zijn medearbeiders. De opdrachten die een heerser geeft komen ten goede aan zijn agenda. De opdrachten die een dienaar geeft komen ten goede aan de ontwikkeling van zijn medearbeiders. Een heerser zal niet toestaan dat iemand hem overtreft. Een dienaar wil niets liever dan dat zijn medearbeiders boven hem uitstijgen. Een heerser eist eerbetoon. Een dienaar geeft eerbetoon. Een heerser vergroot met zijn kennis zijn macht. Een dienaar draagt al zijn kennis over om anderen verder te helpen. Een heerser wil dat mensen hun leven opgeven voor hem. Een dienaar geeft zijn leven op voor anderen. Een heerser taxeert mensen voor zijn eigen voordeel. Een dienaar houdt onvoorwaardelijk van iedereen. Een heerser duld geen inspraak. Een dienaar wil anderen mondig en zelfstandig maken. Een heerser bindt mensen aan zichzelf. Een dienaar bindt mensen aan God. Een heerser eist offers en giften. Een dienaar offert en geeft. Een heerser praat veel. Een dienaar bidt veel. Een heerser praat en denkt zichzelf groter. Een dienaar praat en denkt groot over God. Een heerser consolideert zijn invloed en macht. Een dienaar vertrouwt macht en invloed toe aan anderen. Een heerser dwingt respect af met zijn positie. Een dienaar ontvangt respect vanuit relaties. Een heerser is bang zijn positie te verliezen. Een dienaar heeft zijn positie allang opgegeven. Een heerser regeert. Een dienaar coacht. Een heerser straft. Een dienaar corrigeert en begeleidt. Een heerser voelt zich bedreigt als anderen groeien. Een dienaar voelt zich verrijkt als anderen groeien. Een heerser voelt zich bedreigt in de stilte. Een dienaar voelt zich veilig bij God. De invloed van een heerser verdwijnt zodra de mensen zijn macht van zich hebben afgeschud. De invloed van een dienaar blijft zichtbaar in de mensen die hij mocht dienen. Een heerser voelt zich verraden als mensen hem verlaten. Een dienaar is enthousiast als zijn medewerkers verder gaan. Een heerser kan zijn levensstijl niet overdragen. Een dienaar kan veel na volgelingen krijgen. Een heerser wil onderdanen. Een dienaar wil geestelijke kinderen die volwassen worden. Een heerser kan slechts worden opgevolgd. Een dienaar kan zich vermenigvuldigen. Een heerser blijft alleen. Een dienaar deelt zijn leven en zal veel geestelijke kinderen zien. En jij? En ik? Ik weet dat ik soms nog teveel trucjes gebruik van een heerser. Daarom wil ik mij dagelijks buigen en bidden: Here God, als ik mijn dagen mag vullen met dienen, dan ben ik waar ik zijn wil: dicht aan uw hart. Door: Willem de Vink Bron: Joel News
Klik op plaatje