kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Eindtijd
Evangelie – eindtijd Een heel belangrijk teken betreft het Evangelie. Er zijn drie Bijbelse trends zichtbaar, die wijzen naar de eindtijd. Ten eerste de snelle en wonderlijke voortgang in landen waar het Evangelie nauwelijks of nooit ingang heeft gevonden. In Afrika zijn miljoenen mensen tot de Here Jezus gekomen. Nu is Zuidoost-Azië aan de beurt. Ook in Iran komen velen tot geloof. Bidt dat de Heer doorgaat met een machtige evangelie-doorbraak onder de moslims. Het profetische teken is dat voordat de Here Jezus gekomen zal zijn, alle volken het Evangelie gehoord moeten hebben. (Matth.24:14 en Marcus 13:10). God heeft haast want ‘Zijn Woord loopt zeer snel’  (Psalm 147:15). De tweede trend is de afval, die Paulus profeteert: ‘Eerst moet de afval komen…’  (2 Tess.2:3). Die afval vindt nu in Europa plaats. God kan zeker nog hier en daar opwekking geven, maar afval is het profetisch teken. De derde trend is toenemende vervolging. Vooral Bijbelgetrouwe Christenen worden vervolgd. Denk niet dat wij zullen ontkomen . Afval zien we helaas om ons heen. Vervolging komt eraan. Blijf dichtbij de Here Jezus en bij Zijn Woord. 2010,  Jan van Barneveld
Eindtijdprofetie
HOME Artikelen Blog Diversen Links Contact
“Als de mensen GODLOOS worden, worden de overheden radeloos, de leugens grenzeloos, de schulden talloos, de besprekingen vruchteloos, de politici karakterloos, de christenen gebedsloos, de kerken machteloos, de volken vredeloos en de misdaden mateloos.” Citaat van de dichter Antoine-Marie-Roger-de Saint Exupéry  (1900-1944)
Profetie is volgens 2 Petrus 1:19-21 een letterlijk gedicteerde boodschap van God aan zijn profeten. Reeds lang geleden is voorzegt, dat inzicht in profetie over de Eindtijd pas dan verworven zou worden, als die Eindtijd nabij is. (Daniël 12:8-9) Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Wel, dit proces, waarin wijsheid, dat is inzicht, verkregen wordt, is heden in werking! Leg de krant van vandaag naast de Bijbel en zie, vele profetieën komen uit!! Lees ook eens: Mattheüs 24:1-51 Rede over de laatste dingen!
Toets en behoud het goede.              Hand. 17:11
Corrie ten Boom Welke roeping heeft een christen als het in de wereld donker is?
Eindtijd weeën Weeën zijn waarschuwingen! De hele schepping is in barensnood, leert Paulus ons in Romeinen 8:22 Jezus noemt als ‘begin van de weeën’: Hongersnoden, aardbevingen, pestziekten (pandemiën), vreselijke dingen en tekenen aan de hemel. Barensnood van de schepping! Mattheüs 24 (HSV) 7  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8  Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Lukas 21 (HSV) 11  En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en  hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en  grote tekenen van den hemel geschieden. Zie het filmpje: Extreme Weersomstandigheden, Planetaire Onrust en Meteoor Vuurballen tijdens de maand September 2016
Wees stil en weet Psalm 46:7, 10, 11
klik hier