kadoartikelen
© DCT, 2015-2020
Christus komt spoedig
De boodschap van de wederkomst van de Christus is in veel kerken en kringen onderbelicht, zo niet geheel afwezig. De aandacht voor actuele gebeurtenissen, die als tekenen van de eindtijd worden genoemd ontbreekt dan zo vaak. Men merkt het niet op. Juist in dit verband spreekt de Here Jezus over waakzaamheid en oplettendheid, zodat het niet onopgemerkt blijft. Gelovigen, bijbelgetrouwe christenen, dienen juist opmerkzaam te zijn ten aanzien van Gods handelen in de wereldgeschiedenis. Tekenen van de eindtijd, zoals die zich in onze dagen voordoen, zijn uniek naar hun aard, maar evenzeer om het feit, dat ze allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. In de Bijbel worden ze vaak in hun onderlinge verband genoemd en wij zien ze in onze dagen tegelijkertijd gebeuren. Ze vormen vaak het nieuws op de voorpagina van de krant. Vandaag kan men de krant naast de Bijbel leggen, om de dingen aan te wijzen, die zich als tekenen van de tijd aan ons voordoen; zó actueel is de Bijbel. Daarom zijn christenen wakker en waakzaam om op te merken, dat het al laat is op de klok van de wereldgeschiedenis. Onze dagen -aan het begin van de eenentwintigste eeuw- zijn uniek in de geschiedenis van de mensheid. Wetenschap en techniek hebben de mensheid tot grote hoogte weten te brengen. Er is echter ook een andere kant: "Niets van wat zij denken te doen zal voor hen onuitvoerbaar zijn", zegt God bij de torenbouw van Babel in het eerste boek van de Bijbel. Naar ons besef was dat nog het stenen tijdperk. Vandaag kunnen wij mensen de ruimte in schieten, op de maan doen wandelen en straks misschien onmensen produceren, gekloonde kopieën van bestaande mensen. Zal zo het gewenste superras ontstaan en een mensheid zonder ziel de wereld gaan bevolken? Zal de moderne mens van de eindtijd zich zó boven de Schepper verheffen? Bron: http://www.zoeklicht.nl